Тя е биолог по образование и към момента е доцент по ботаника в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. От 2004 г. е координатор за България и представител за Балканите в световната организация Slow Food.
През тези 15 години водеща тема за нея е храната и нейната връзка с бита на хората, местата, в които тя се произвежда, историите, които тя разказва. Десислава ще ни разкаже за невидимите граници около нас и в нас самите, които храната поставя, а освен това храната ще бъде представена и като неустоим посланик на приятелства и връзки между хората.